News and events

21
U petak, 29. listopada 2010. godine, u amfiteatru A101 sa početkom u 11:00 sati dr. sc. Josip Lorincz će održati javnu prezentaciju rezultata ostvarenih u okviru projekta "Green networking". Projekt je financiran od strane Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj (NZZ) Republike Hrvatske. Na temelju iskustava stečenih kroz pripremu i pisanje prijedloga projekta, istaknut će se najvažniji elementi koji se moraju uzeti u obzir prilikom pisanja prijedloga projekta kao što su: ciljevi projekta, istraživačka motivacija, značaj projekta, upravljanje projektom, radni plan te prezentacija ostvarenih rezultata. Svaki od spomenutih pojmova će biti objašnjen koristeći kao primjer "Green networking" projekt usmjeren na istraživanje mogućih ušteda energije u bežičnim pristupnim mrežama. Projekt je realiziran tijekom doktorskog istraživačkog boravka dr. sc. Josipa Lorincza na Politecnico di Milano sveučilištu. Pozivaju se sve zainteresirane osobe s naglaskom na istraživače i znanstvene novake da prisustvuju 45-minutnoj prezentaciji koja je otvorena za javnost.
Actions: E-mail | Permalink |