News and events

10

U okviru projekta MODOC - Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (http://modoc.hr/), Josip Lorincz će na temu „Profesionalna učinkovitost“ održati tri radionice za doktorande poslijediplomskih studija. Raspored radionica je slijedeći:   

  • Za doktorande Sveučilišta u Splitu: 8. i. 9.12. 2014., 14:00 – 18:00, Sveučilišna knjižnica u Splitu, R. Boškovića 31, Sjeverni toranj, II kat, multifunkcionalna dvorana

  • Za doktorande Sveučilišta u Rijeci, 11.12.2014. 15:00 – 19:00 i 12.12.2014. 09:00 – 13:00, Zgrada sveučilišnih odjela Kampusa Sveučilišta u Rijeci, R. Matejčić 2, Dvorana O-804

  • Za doktorande Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Splitu: 18. 2014., 11:00 – 19:00, Sveučilišna knjižnica u Splitu, R. Boškovića 31, Sjeverni toranj, II kat, multifunkcionalna dvorana

Actions: E-mail | Permalink |